دیجی تک|شرکت دیجی تک|طراحی سایت

دیجی تک

شرکت دیجی تک

طراحی سایت

سئو سایت

برای تکمیل کادر تولید محتوای خود نیاز به افرادی با شرایط زیر دارد
1-هرجای ایران که هستید(دورکاری)
2-سن از 20 تا 50
3-اقا و خانم
4-اشنایی به کامپیوتر و اینترنت و برنامه ورد
فرم استخدام