021-88373777
تبلیغات کلیکی
راه کارهایی برای
همــــه مشــــــــاغل
ســــرویس های دیجی تک

تبلیغــــــات
کلیکــــــــــــی

تبلیغات کلیکی دیجی تک یک شبکه نمایش بنرهای تبلیغاتی بر اساس (PPC پرداخت بر اساس کلیک( که شامل تبلیغات کلیکی و متنی می باشد . هدف آن نشان دادن تبلیغات شما به مخاطبان هدف می باشد.
مزیت تبلیغات اینترنتی هدفمند نسبت به سایر روشهای تبلیغاتی آنلاین، کار آمدی و امکان سنجش اثر بخشی کمپین تبلیغاتی می باشد . در هر وب سایت جایگاهی برای تبلیغات وجود دارد .ما بنر های تبلیغاتی شما را در 5 سایز مختلف روزانه در هزاران سایت با الکسای زیر 1000 نمایش می دهیم و در صورتی که کاربر روی آن کلیک نماید و وارد سایت شما شود هزینه ای بین 80 تا 120 تومان از شما دریافت خواهیم کرد. علاوه بر این تبلیغات کلیکی با توجه به تعداد نمایش بالایی که دارند منجر به برند سازی می شوند.
شما می توانید با انتخاب موارد زیر تبلیغات خود را هدفمند نمایید
نمـــایش با انتخــاب
نوع دستگاه مخاطب
نمایش بر اساس محتوای
سایت های نمایش دهنده
نمایش بر اساس IP
بازدیدکنندگان هر استان
نمایش یا عدم نمایش برای هموطنان خارج از کشور
عدم نمایش در ساعت خاص
هدفگیری تیلیغات شما را به کاربرانی نشان می دهد که قبلا سایت شما را بازدید کرده اند
در صورت انتخاب تبلیغات کلیکی به صورت هدفمند موضوعی و جغرافیایی در صورتی که کاربر روی آن کلیک نماید و وارد سایت شما شودهزینه ای بین 240 تا 260 تومان از شما دریافت خواهد شد.